Inge-Bert Täljedal,  en del skrivet och talat 2005–


 

Manuskript under tryckning
       Reid, Rosmini, Mill, and Kripke on proper names. Rosminianesimo filosofico, Stresa.

 

Kultur- och debattartiklar, filosofi, essäer, dikt, TV-inslag, foto

       Äreminne över en anmoder. Västerbottens-Kuriren 6 februari 2014
       En djupdykning i begreppet konst. Västerbottens-Kuriren 22 juli 2013
       Christopher Jacob Boström's pre-Fregean dual conception of meaning. In C. Svennerlind, J. Almäng, R. Ingthorsson (eds.): Johanssonian Investigations. Essays in Honour of  Ingvar Johansson on His Seventieth Birthday. Frankfurt, Ontos Verlag, 2013, 676-695
       Publish and perish: A note on a collapsing academic authorship. In S. Rider, Y. Hasselberg, A. Waluszewski (eds.): Transformations in Research, Higher Education and the Academic Market. Dordrecht, Springer, 2013, 145-153
       Möjligt, verkligt, viktigt – Om vetenskapens betydelse för konsten. I Forskningens Nytta. Lund, Kungl. Fysiografiska Sällskapet, 2013.
       Minnen från pappas trädgård. Diktsvit, Provins 2012(4): 43-47
       Inspiratör vid vetandets gräns. I O. Lindberg (red.): Från ett öppet universum. Studier i Karl Poppers filosofi. Umeå, h:ström - Text & Kultur, 2012, 39-53
       Spår mot framtid och frihet. Västerbottens-Kuriren 14 juli 2011, i kultursidans serie ”Flyttbestyr”                                                                                        

       Stadsplanering utan demokrati. Västerbottens-Kuriren 13 april 2011. (Tills. m. tio medlemmar i Föreningen byggnadskultur i Umeå)
       Ifrågasatt överträdelse av repressalieförbudet i Tryckfrihetsförordningen. Brev till JO 29 mars 2011
       Yttrandefriheten måste värnas. Västerbottens-Kuriren 17 mars 2011
       Avvägd utveckling av centrala Umeå. Västerbottens-Kuriren 2 februari 2011. (Tills. m. åtta medlemmar i Föreningen byggnadskultur i Umeå)
       Linnaeus’ questions to the Sami herdsman: the ID-versus-Science issue in a nut-shell. Philosophy of the Social Sciences 40: 456-466, 2010
       Marsch till doft av lind och bensin. Västerbottens-Kuriren 27 juli 2010, i kultursidans serie ”Sommaren i staden”
       Oväntad återkomst.
Västerbottens-Kuriren 15 juli 2010
       Intervju om stadsbild och stadsplanering i Umeå. SVT Västerbottensnytt 7 april 2010
       I gapet mellan materialism och idealism. Årsbok för kristen humanism och samhällssyn 2009: 87-95
       Problematiskt om stadsbilden. Västerbottens-Kuriren 24 oktober 2009
       Tre dikter. Horisont 2009(2): 35-37
       Samordna kulturfrågorna bättre inom Umeå kommun! Västerbottens-Kuriren 17 juli 2009
      
Konsten att vräka i sig utan skuld. Västerbottens-Kuriren 2 juli 2009, i kultursidans serie ”Maten och kulturen   

       Kunskapsarena Norrland under 50 år. Thule. Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok 2009: 161-176

       Dessa besvärliga pensionärer… Öppet brev till byggnadsnämndens ordförande. Västerbottens-Kuriren 5 maj 2009

 Vilda västern på stan. Västerbottens-Kuriren 23 januari 2009

           Meditativt och precist på Färgfabriken. Västerbottens-Kuriren 9 januari 2009

 Allt fast förflyktigas. Västerbottens-Kuriren 6 oktober 2008

           Hemliga domstolens protokoll. Västerbottens-Kuriren 9 juli 2008, i kultursidans serie ”Brott”

 Filosofen Erik Olof Burman från Umeå. Thule. Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok 2008: 31-62

 Erik Olof Burman – en skiss av hans plats i livet och filosofin. Provins 2008(1): 17-22

 Venedig under tidens välde. Västerbottens-Kuriren 2 november 2007

 Vad hände egentligen vid ån? Västerbottens-Kuriren 11 juli 2007, i kultursidans serie ”Händelser vid vatten”

 Molnskockare och vågskvalp. Västerbottens-Kuriren 3 juli 2006, i kultursidans serie ”Väder och vind”

 Tre sätt att se på Camilla. Västerbottens-Kuriren 3 augusti 2005, i kultursidans serie "Hjältar och hjältinnor"

 Mitt i juli. Västerbottens Folkblad 15 juli 2005, i serien "Sommarskrivarna"

 Tännsjös moraliska kalkyl. Tidskrift för politisk filosofi 2005(1): 50-52

 Fifteen sentimental photos. April, 2011

 

Artiklar och debattinlägg om forskning och undervisning

      Samverkan med bevarad trovärdighet. Västerbottens-Kuriren 22 februari 2012
      Reform and reaction in teacher education at Umeå university. Education Inquiry 2: 319-329, 2011

Norrland är större än Umeå. Västerbottens-Kuriren 27 februari 2008

Både samverkan och [fri] forskning behövs. Västerbottens-Kuriren 26 januari 2008

Vems råd kan man lita på? Västerbottens-Kuriren 12 januari 2008

Makten ligger hos lärarna själva. Svar till Jens Cavallin och Johan Wästlund angående open access-publicering. Universitetsläraren 15: 16, 2007

Bestämmelserna behöver nog ses över. Svar till Jens Cavallin angående open access-publicering. Universitetsläraren 13: 14, 2007

Måste vetenskapligt arbete publiceras öppet på nätet? Intervjuartikel av Per-Olof Eliasson i Universitetsläraren 10/11: 6, 2007

Gillberg lovade för mycket. Svenska Dagbladet 21 maj 2005

How do we motivate our researchers? Key note lecture at Workshop on Electronic Publishing, Lund, 14-15 April, 2005. ScieCom Info 2(2), 2005

Jobbet är ett äventyr - som ett mentalt tivoli. I Kerstin Lannerlöv Ljung: Rektor på 20 sätt. Personliga reflektioner om hur det är att leda universitet och högskolor. En intervjubok från IDAS-projektet, ss. 102-107, 2005

 

    Recensioner

      Humanistisk nyorientering. Västerbottens-Kuriren 10 oktober 2012, anmälan av Anders Ekström och Sverker Sörlin: Alltings mått. Humanistisk kunskap i framtidens                                samhälle 
      Empatins evolution. Årsbok för kristen humanism och samhällssyn 2011: 141-142
      Essä om nästan allt och lite till. Västerbottens-Kuriren 9 april 2009, anmälan av Johan Frostegård: Nästan allt om människan. Evolutionen, generna, moralen och lite till

Kolesterol och köpta forskare. Västerbottens-Kuriren 9 april 2008, anmälan av Uffe Ravnskov: Fett och kolesterol är hälsosamt!

Tvång och frihet hos Luther. Västerbottens-Kuriren 16 november 2007, anmälan av Allan Sandström: Martin Luther. Munken som gjorde uppror

Skrämmande vision – men hur sann? Västerbottens-Kuriren 20 augusti 2007, anmälan av Mark Lynas: Sex grader

Handbok inför undergången. Västerbottens-Kuriren 18 februari 2006, anmälan av Jared Diamond: Undergång - Civilisationernas uppgång eller fall

Bråd död och kollektiv sorg. Västerbottens-Kuriren 4 november 2005, anmälan av Kerstin Vinterhed: Yvs icke, död

"Före och efter kulturen kommer naturen". Västerbottens-Kuriren 14 september 2005, anmälan. av P E Persson: Botnia - landet som reser sig ur havet

 

 

Utredningar

      Mat vid diabetes ­­‒ en systematisk litteraturöversikt. SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) 2010.

Mittuniversitetets forskningsprofiler. En utvärdering april-juni 2007

Perspektiv på humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola, 2007. (Tills m Margareta Bäck-Wiklund, Lars Engwall och Margaretha Fahlgren)

Institutionsutredningen - översyn av indelningen i institutioner av universitetets verksamhet i Linköping, 2006. (Tills m Berit Askling, Dan Brändström, Billy Fredriksson och Åke Frisk)

Uppsala universitets ledningsorganisation. En utvärdering hösten 2005 av 1999 års reform

 

 

Föreläsningar
       Open Access. Bibliotek- och informationsvetenskapsprogrammet, 7 november 2016.

      Vetenskaplig litteratur. Grundutbildning av läkare, Umeå universitet, 9 oktober 2013.
      Möjligt, verkligt,viktigt - funderingar om verklighetens förhållande till konsten. Kungl. Fyisografiska Sällskapet, Lund, 15 maj 2012

      A meeting of Swedish philosophical idealism with Italian realism in the eighteen-seventies. Konferensen "North and South. Geographical and Cultural Perspectives of                              European Modernity". Umeå, 10 maj 2012
      The vulnerability of university culture and personal integrity.
The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, Stockholm, 16 februari 2012
      Hur konstig var egentligen Boström syn på verkligheten? Piteå nya föreläsningsförening, Krokodil, Piteå, 9 februari 2012
      Den vetenskapliga författarrollen.
Forskarutbildning av ST-läkare, Norrlands universitetssjukhus, 10 november 2011.
      Boström on difference and sameness in perception. European Congress of Analytical Philosophy, Milano,  5 september  2011
      Poppers bevis mot induktion - en marginalanteckning. Filosofidagarna, Göteborg, 10 juni 2011
      Comment to G. Drori: "Branding the university. Relational strategy of identity construction in a competitive field". Academia Europea & Wenner-Gren Foundations

          symposium on "The role of trust in higher eduction: ethical and quality standards in research and teaching". Stockholm, 27 maj 2011.
      Vetenskapligt förhållningssätt. Forskarutbildning av ST-läkare, Norrlands universitetssjukhus, 23 november 2010.

      Critique at the university. Conference on The Role of Critical Thinking in Education, Helsingborg, 1 juni 2010.
      Redlighet och oredlighet i forskning. Forskarskola för kliniker, Karolinska institutet, Mariefred, 11 juni 2010.

      OA-idealet på väg att bli norm för god publicering. Seminariet “Open Access – Open Science”, Göteborgs universitet, 5 november 2009

      Linnaeus’ questions: the issue in a nutshell. Comment on Steve Fuller’s book ‘Dissent over Descent’, Conference on Religion in Open Society, Helsingborg, 1 juni 2009 Video recording of conference lectures.

      Open Access och akademiska författares friheter och möjligheter. Kalmar högskola, 28 april 2009
      The collapse of academic authorship.
Quo Vadis seminar, Uppsala universitet, 2 december 2008

      Open Access – den ideala formen för vetenskaplig publicering. Mittuniversitetet, Sundsvall, 20 november 2008

      Hälsoinformationens trovärdighetsproblem. Linköpings universitetet, Avdelningen för hälsa och samhälle, 23 oktober 2008

      Open Access – den ideala formen för vetenskaplig publicering. Malmö högskola, 22 oktober 2008

      Akademiskt ledarskap. I ledarutvecklingskurs gemensam för Danshögskolan, Karolinska institutet, KTH, SLU,

          Stockholms universitet, Södertörns högskola och Uppsala universitet, 22 september 2008     

      Could things be different in another world? European Congress of Analytical Philosophy, Krakow, 22 augusti 2008

The rhetoric of applications. Medicinska fakulteten, Umeå, 21 februari 2008

Kollegialitet, redlighet och hetsen på pek. Seminarium om författaretik, Medicinska fakulteten, Umeå, 20 februari 2008

Open Access. Riksdagsbiblioteket, Stockholm 25 oktober 2007

Behövs klarare lagregler för upphovsrätt och offentlighet i forskningspublicering? Akademi Sydost, Växjö 27 september 2007

David Bohm om kausalitet och slump.(Tillhörande illustrationer.) Filosofidagarna Umeå 9 juni 2007

Välkomsthälsning vid Filosofidagarna. Umeå 8 juni 2007

Erik Olof Burman. Några notiser om filosofen från Yttertavle. Kungl. Skytteanska Samfundet, Umeå 25 maj 2007

Fysik, filosofi eller flum? Om arvet efter David Bohm, eller Resan till Pari. Centrum för studier av vetenskap och värderingar, Umeå 29 mars 2007

Akademiskt ledarskap. Stockholms universitet, Stockholm 20 februari 2007

Att leda i akademisk miljö. Stockholms universitet, Stockholm 4 oktober 2006

Rett vei for ledelsen? Noe om Cheshirekattens visdom i Høgskolens Eventyrland. Rådet for Høgre utdanning i Nord-Norge, 10 oktober 2006

Institusjonelt om Umeå universitet. Profesjonsutdanningens rolle og plass; forskningsorganisering og ledelse. Tromsø universitet 6 september 2006

E-publicering för universitet i nationellt och internationellt perspektiv. Inledningsanförande vid invigningen av Göteborgs universitets databas för e-publicering. Göteborg 4 maj 2006

40 år med Umeå universitet – utveckling och systemförändring speglade i en enskild lärares minnen. Pensionärsuniversitetet, Umeå 25 november 2005